Zita Elzic, komunikace hejn a stád

ZITA ELZNIC

vernisáž 11. srpna 2022, 17:00
vystoupí performerky

Zita Elznic se ve své práci se dlouhodobě zabývá tématy zvířat a vztahu lidí a světa zvířat. Témata životního cyklu, hodnoty života (chovem zvířat, postavení zvířat v lidském žebříčku, zvíře jako zdroj proteinů a související témata s krizí životního prostředí) a chování zvířat přetváří do převážně obrazových instalací. Dále se také zabývá opakováním a cykličností. Naznačuje tak nekonečný cyklus veškerého života.

Pro chomutovskou Galerii město připravila Zita interaktivní výstavu s tématem neverbální komunikace. Ozvučila a rozpohybovala všeobecně známá zvířata české krajiny. Každé ze zvířecího druhu tak vykukuje nebo se pohybuje v současném neutěšeném prostředí měnícího se životního prostředí – srnka vykukuje s řepkových polí, divočáci běží mýtinou čerstvě pokácených smrků apod.

 

„Připadá mi, že se vše donekonečna opakuje, myšlení lidí samotných. Donekonečna se také čerpá naše planeta, jako by byla bezedná…“