subrtova gremlica

TOMÁŠ GREMLICA A DAGMAR ŠUBRTOVÁ

Místa života, vernisáž 3. září 2021, 18:00

následuje přednáška k výstavě v Café Rouge

Průvodce Tomáš Gremlica, ekolog, poutavým způsobem přibližuje, jakou tíhou dopadá lidská potřeba těžit suroviny a využívat zdroje na naši budoucnost, a názorně ukazuje, jak si lze vybrat dobrou, ale také špatnou cestu k nápravě. Může jít o těžbu uhlí, kamene, písku nebo štěrku. Nicméně výsledek je vždy tentýž – dojde k masivnímu zásahu do krajiny, do přirozeného a poměrně komplikovaného ekosystému, který funguje jako jeden velký organismus. Zpravidla je tento organismus narušen, nebo úplně zničen. Zvířata se odstěhují jinam, rostlinné populace zaniknou, z krajiny zmizí voda, mnohdy pak s ní i veškerý život.

Výstava přiblíží 6 vybraných příkladů z Ústeckého kraje, které vycházejí z aktualizovaných poznatků Výzkumného projektu SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ a ze zpracované metodiky s názvem „Industriální krajina a její přirozená obnova / právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou“. Její uplatňování v praxi významně přispěje ke zvýšení ekologické stability kulturní krajiny a zároveň ke zvýšení ekologické i ekonomické efektivity sanací a rekultivací.

Doporučujeme shlédnout stejnojmenný dokument, na který výstava navazuje: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11564486654-mista-zivota/21656226619/?fbclid=IwAR0V5ybof6h4i5cq8_JJxBoNYvxk5Y1bTgyKPJtllVhY9W8THhtyQIsmQBk

Místa života otevřou novou etapu fungování Galerie Město, která bude k instalování výstav využívat vitríny v podchodu kruhového objezdu u autobusového nádraží v Chomutově.

S laskavým svolením je výstava k dispozici také zde: https://obnazeni.cz/system/documents/1cbe0d8370c114f1f40706bb551e708c7bc318bd.pdf?1636900322

subrtova gremlica
gremlica subrtova
skupina sousedi
gremlica subrtova
gremlica subrtova