IVA CHVOJKOVÁ RŮŽIČKOVÁ

 

vernisáž 3. května 2019, 17:46
vystoupí kapela Loveboat

Chomutovská rodačka, absolventka Výtvarné školy Václava Hollara v Praze.

V keramice ponejvíc tvořila závěsné mísy točené na kruhu, které dekorovala abstraktními kompozicemi, v malbě a kresbě se soustředí na figurální motivy a portréty, ale také stroje a přírodniny, v kterých nachází metafory lidské podoby.

Současně tíhne k literatuře a vyjadřování se prostřednictvím příběhů. Studovala  literární a jazykovou kultura na Univerzitě Hradec Králové a pracovala jako redaktorka. Mimo reportáží je autorkou povídek a dalších textů, výňatek ze Sígrova deníku uvedla na literárním večeru festivalu Obnaženi v Chomutově v roce 2015.

Od roku 2011 působí jako dokumentaristka pro Post Bellum v projektu Paměti národa, zpracovala několik desítek příběhů pamětníků. V současnosti mimo to edituje cestopisy řady Rough Guide pro nakladatelství Jota a dramaturgicky se podílela na poslední řadě pořadu Ano, šéfe a první řadě Ano, šéfová.

„Pro výstavu v Galerii Město jsem sestavila své práce, zachycující to, co považuji v člověku za základní instinkty, jako například mateřství, náklonnost k druhým, k přírodě a životu jako takovému.“