Aleš Loziak

ALEŠ LOZIAK

vernisáž 4. listopadu, 15:00
nádraží Chomutov město

Rozdíl mezi realitou a fikcí je mnohdy nepatrný, téměř nerozeznatelný. Ne vše je pozorovatelné z jakéhokoliv místa, úhel a vzdálenost pohledu na věc může odhalit, či zamlžit její podstatu. Jednoduchá manipulace obrazu prostřednictvím pixelizace odhaluje jeho rafinovanost. Další z experimentů Aleše Loziaka v uměleckém výzkumu vztahu obrazu a diváka, pozorujícího a pozorovaného.

Aleš Loziak je doktorandem Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem, vystavoval na samostatných a společných výstavách v ČR. Je inovátorem v oblasti kreativních odvětví a podílí se na činnosti sítě pro rozvoj kultury v regionu tzv. Kreativní.uk. Téma transformace regionu od uhlí k umění je jeho denním chlebem a jako ředitel Veřejného sálu Hraničář v Ústí nad Labem se snaží vytvářet příležitosti právě pro takovou proměnu.

Web autora: www.alesloziak.com

Aleš Loziak
Aleš Loziak
Aleš Loziak
Aleš Loziak
Aleš Loziak
Aleš Loziak